Versionshistorik för "Replica Oakleys 26762"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 8 mars 2020 kl. 08.44118.175.207.25 diskussion 4 931 byte +4 931 Skapade sidan med 'However, be advised that the company is currently trading close to all time highs. At $70 levels, Luxottica seems overpriced, and a correction in the stock may be around the c...'