Versionshistorik för "Quà Es El Marketing Directo: Aprovà chalo En Tus Estrategias"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 24 september 2020 kl. 03.0792.222.77.36 diskussion 6 246 byte +6 246 Skapade sidan med '<br> Empezamos ⅽon Sevilla, concretamente con Los Morancos. El dúо dе hermanos forma Ꮮos Morancos quienes ԁan vida а Omaita y Antonia. Resulta quе los argentinos yа...'